c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 05 czerwiec 2018
Jak z różnych źródeł finansować działania na rzecz likwidacji niskiej emisji i poprawy jakości powietrza mogli dowiedzieć się uczestnicy konferencji „Czyste Powietrze Twojego Regionu”, którą Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zorganizował we wtorek, 5 czerwca, w Service Inter-Lab Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług Uniwersytetu Szczecińskiego


W konferencji, przeprowadzonej w ramach ogólnopolskiego Projektu Doradztwa Energetycznego, wzięło udział łącznie ponad 120 osób, wśród których byli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, świata nauki i biznesu, reprezentanci Lasów Państwowych czy organizacji pozarządowych. – Jakość powietrza, którym oddychamy zależy od codziennych wyborów, które podejmujemy. To między innymi przyjazny środowisku sposób ogrzewania domu, produkcja energii ze źródeł odnawialnych czy ekologiczny transport - mówił podczas otwarcia Radosław Grzegorczyk – Prezes Zarządu Funduszu, który dodał, że WFOŚiGW chce we współpracy z beneficjentami podejmować kolejne działania, dzięki którym problem smogu zostanie ograniczony i będziemy oddychać czystszym powietrzem.

Negatywne dla zdrowia i życia skutki smogu, ale przede wszystkim założenia przygotowywanego do wdrożenia Programu Czyste Powietrze przedstawił Andrzej Wiktorowicz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów do atmosfery. Beneficjentami będą osoby fizyczne – właściciele i współwłaściciele domków jednorodzinnych, a budżet programu do 2029 roku to 103 miliardy złotych. Wsparcie w ramach programu ma mieć formę pożyczki, dotacji (dla osób o miesięcznym dochodzie do 600 złotych netto na osobę – nawet do 100% dotacji) lub formy łączącej obydwa rozwiązania. Środki będzie można przeznaczyć między innymi na docieplenie ścian, dachów i stropodachów, wymianę okien i drzwi na energooszczędne czy montaż instalacji odnawialnych źródeł energii.

Działania Ministerstwa Energii, nastawione na rozwój idei klastrów energii, przedstawiła Agnieszka Przesmycka z Departamentu Energii Odnawialnej ME. Zaprezentowała praktyczne aspekty związane z tworzeniem klastrów energetycznych. – W klastrach można testować innowacyjne rozwiązania między innymi w zakresie energetyki prosumenckiej. Zaprezentowała również sposób przeprowadzania naboru klastrowego przez Ministerstwo. Okazję do pokazania dobrych praktyk dotyczących rozwiązywania lokalnych problemów energetycznych mieli także reprezentanci klastrów z Kołobrzegu, Białogardu i Chociwla. Swoją działalność przybliżyła także spółka Geotermia Pyrzyce, która działa na rzecz rozwoju energii geotermalnej, korzystając z nowego odwiertu, dofinansowanego ze środków szczecińskiego Funduszu.

Możliwości uzyskania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Szczecinie zaprezentował Andrzej Grzana – Kierownik Zespołu do spraw Oceny Wniosków, który zaznaczył, że takie spotkania pozwalają zdobyć informację zwrotną, jakie projekty ekologiczne należy dofinansowywać. Przedstawił także rodzaje zadań wspieranych przez Fundusz w 2018 roku, wśród których są między innymi rozwój elektromobilności, edukacja ekologiczna czy ochrona przyrody.

Konferencja była doskonałą okazją do zdobycia najnowszej wiedzy na temat możliwości uzyskania wsparcia na działania ekologiczne zarówno ze środków Wojewódzkiego Funduszu, jak i NFOŚiGW. - Zachęcamy do aplikowania o środki Funduszu i korzystania ze wsparcia Doradców Energetycznych, którzy kompleksowo podpowiedzą, jak planować inwestycje, by były nie tylko ekologiczne, ale również ekonomiczne – powiedział na zakończenie Radosław Grzegorczyk – Prezes Zarządu Funduszu. Szczecińska konferencja była podsumowaniem spotkań dotyczących jakości powietrza i systemu Doradztwa Energetycznego, które Fundusz zorganizował w pierwszej połowie roku w Gryficach, Mirosławcu, Łobzie, Drawsku Pomorskim, Myśliborzu i Stargardzie.


Prezentacje:
01.    A. Wiktorowicz - Krajowy Pakiet Czyste powietrze
02.    A. Grzana - Finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska
03.    A. Przesmycka - Klastry Energii
04.    B. Zieliński - Geotermia Pyrzyce
05.    Białogardzki Klaster Energii
06.    Odnawialny Chociwel
07.    Kołobrzeski Klaster Energii
08.    Projekt Doradztwa Energetycznego


AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 05 czerwiec 2018