c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 04 czerwiec 2018
W sobotę, 2 czerwca, w kampusie Politechniki Koszalińskiej przy ul. Śniadeckich 2, w budynkach G i H oraz na okolicznych terenach w ramach obchodów 50-lecia uczelni odbył się VI Piknik Naukowy organizowany przez Wydział Technologii i Edukacji. Nie zabrakło stoiska WFOŚiGW w Szczecinie, którego pracownicy prezentowali szerokie możliwości dofinansowania projektów ekologicznych

W programie Pikniku znalazły się pokazy i eksperymenty naukowe w laboratoriach, a także prezentacje robotów i dronów. Można było również zapoznać się z zakresem działań Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz aktualną ofertą dofinansowań, którą przedstawili pracownicy biura Koszalin: Karol Popiel – Specjalista ds. techniczno – branżowych oraz Wojciech Butrym – Doradca Energetyczny.

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 05 czerwiec 2018