c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 22 maj 2018
Zapraszamy do lektury najnowszego wydania biuletynu Naturalnie. W numerze piszemy m.in. na temat możliwości uzyskania dofinansowania na działania proekologiczne ze środków WFOŚiGW w Szczecinie oraz NFOŚiGW, o cieszącym się dużym zainteresowaniem Programie pożyczek dla osób fizycznych, zachodniopomorskich Klastrach Energii czy wsparciu finansowym, jakie szczeciński Fundusz przeznacza na rozwój elektromobilności

Skuteczne i konsekwentne działania na rzecz poprawy jakości powietrza to absolutna konieczność – zarówno w skali ogólnopolskiej, co zauważa Rząd, dla którego rozwiązanie problemu smogu jest priorytetem, jak i w skali regionalnej. Potwierdzeniem powyższej tezy są działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, który wspiera likwidację niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła, montażu instalacji odnawialnych źródeł energii czy rozwoju e-mobilności.

Kompleksowo wspieramy projekty na rzecz poprawy jakości powietrza, od której zależy stan zdrowia mieszkańców. Dlatego tak dużo uwagi w najnowszym wydaniu biuletynu „Naturalnie” poświęcamy właśnie temu zagadnieniu. Informujemy o wynikach pierwszej edycji popularnego wśród beneficjentów Programu pożyczek dla osób fizycznych, w ramach którego dofinansowywane są między innymi prace termomodernizacyjne i instalacje odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo WFOŚiGW w Szczecinie udziela pożyczek na inwestycje związane z wymianą źródła ciepła zasilanego kopalnym paliwem stałym na źródło ciepła zasilane surowcami odnawialnymi lub energią elektryczną, albo gazowym kotłem kondensacyjnym. W najnowszym wydaniu biuletynu „Naturalnie” prezentujemy także możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach ogólnopolskiego Projektu Doradztwa Energetycznego i zachęcamy do angażowania się w tworzenie klastrów energii.

W nowym biuletynie znajdziecie Państwo także informacje o możliwościach pozyskania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - między innymi na ochronę przyrody oraz zagospodarowanie wód opadowych w miastach czy też rekultywację terenów zdegradowanych – program mający na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz przywrócenie do ponownego użytkowania terenów zdegradowanych poprzez rekultywację, w tym remediację, wraz z usuwaniem odpadów.

Tradycyjnie nie brakuje prezentacji dobrych praktyk wykorzystywanych przy realizacji projektów dofinansowanych ze środków Funduszu. Na stronach „Naturalnie” można także przeczytać o samochodach elektrycznych, które trafiły do zachodniopomorskich samorządów, dowiedzieć się więcej na temat monitoringu jakości powietrza realizowanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, poznać lepiej działalność Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, zajrzeć do miejsc, o które dbają pracownicy Nadleśnictwa Gryfino czy sprawdzić, czym zajmuje się nowe laboratorium, które powstało na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym.

Zachęcamy do lektury!

Naturalnie 1(35)/2018
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 22 maj 2018