c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 15 maj 2018
„Polskie regiony w aspekcie rozwoju zrównoważonego – wyzwania ekonomiczne, społeczne i środowiskowe” – XXI Międzynarodową Konferencję Naukową pod takim tytułem zorganizował Wydział Ekonomiczny Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Wśród tematów – między innymi możliwości finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego i zrównoważonego rozwoju ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Programy Funduszu i działania, na które można pozyskać dofinansowanie, przedstawił Andrzej Grzana – Specjalista ds. techniczno-branżowych Funduszu.

Naukowcy rozmawiali także między innymi o systemach zarządzania środowiskowego oraz działaniach z zakresu przedsiębiorczości, podejmowanych przez studentów z Polski i Litwy. Patronat nad konferencją objął WFOŚiGW w Szczecinie.

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 15 maj 2018