c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 14 maj 2018
Średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 i funkcją ograniczania skażeń został przekazany strażakom-ochotnikom z Marianowa 4 maja, czyli w Dniu Strażaka. Pojazd kosztował prawie 750 tysięcy złotych


Nowy wóz będzie wykorzystywany między innymi do usuwania skutków awarii, które mogą mieć negatywny wpływ na otaczające nas środowisko. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie to ponad 73 tysiące złotych. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu wozu, ale także na kupno wyposażenia dla strażaków, w tym między innymi hełmów, butów i ubrań specjalnych oraz latarek.

WFOŚiGW w Szczecinie podczas uroczystego przekazania pojazdu reprezentował Paweł Mirowski – Zastępca Prezesa Zarządu. Do Funduszu trafiło podziękowanie za wkład finansowy w zakup samochodu, przekazane przez Elżbietę Rink – Wójt Gminy Marianowo oraz Czesława Wiechcińskiego – Prezesa OSP w Marianowie.

Pojazd został kupiony dzięki projektowi „Wsparcia systemu ratownictwa w Województwie Zachodniopomorskim poprzez zakup samochodów oraz wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych'” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Finansowanie, oprócz środków unijnych i pochodzących z WFOŚiGW w Szczecinie, obejmowało też wsparcie udzielone przez Gminę Marianowo oraz Powiat Stargardzki.


AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 14 maj 2018