c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 30 kwiecień 2018
Zgodnie z zapisami punktu III.4 Regulaminu naboru wniosków w trybie konkursowym na projekty z zakresu odbudowy populacji pszczół w Województwie Zachodniopomorskim ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2018 w ramach naboru wniosków złożonych zostało 8 wniosków

W wyniku weryfikacji wstępnej złożonych dokumentów:
- 6 wniosków na łączną kwotę 281.344,40 zł dofinansowania w formie dotacji przeszło etap weryfikacji wstępnej i zostało wezwanych do uzupełniania dokumentacji,
- 1 beneficjent zrezygnował z dofinansowania,
- 1 wniosek nie spełniał wymogów formalnych i został wycofany z dalszej oceny.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 30 kwiecień 2018