c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 19 kwiecień 2018
Jak finansować inwestycje ekologiczne przy udziale środków WFOŚiGW w Szczecinie oraz NFOŚiGW – mogli dowiedzieć się mieszkańcy Stargardu, którzy 19 kwietnia wzięli udział w spotkaniu w Stargardzkim Centrum Kultury. Podczas konferencji zorganizowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawiono możliwości pozyskania wsparcia na działania termomodernizacyjne, wymianę źródeł ciepła, montaż instalacji energii odnawialnej czy zakup pojazdów elektrycznych

- By skutecznie realizować działania proekologiczne, potrzebne jest połączenie Państwa aktywności z atrakcyjnym finansowaniem, oferowanym przez Narodowy oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Dzięki tym środkom – zarówno w formie dotacji, jak i finansowania zwrotnego, można zrealizować wiele działań, których efektem ekologicznym będzie ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i poprawa jakości powietrza – mówił Radosław Grzegorczyk – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.

O założeniach przygotowywanego do wdrożenia programu o roboczej nazwie TERMODOM+ informował Wiceprezes Funduszu Paweł Mirowski, który zaznaczył, że wspierany przez Rząd program ma ograniczyć ubóstwo energetyczne poprzez atrakcyjne dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków mieszkalnych.

Działania WFOŚiGW w Szczecinie między innymi w zakresie elektromobilności zaprezentował Sebastian Kaczmarek – Dyrektor ds. Środków Krajowych. Szczeciński Fundusz wspiera nowoczesny i ekologiczny transport, oferując samorządom i osobom fizycznym możliwość uzyskania dofinansowania na zakup samochodów, skuterów i rowerów elektrycznych. WFOŚiGW w Szczecinie, który ma już doświadczenie w finansowaniu ekologicznych środków transportu – na prośbę NFOŚiGW - będzie przygotowywał zarys ogólnopolskiego programu wsparcia elektromobilności.

Podczas spotkania przedstawiciele klastra energii Odnawialny Chociwel, w skład którego wchodzą między innymi samorządy: Marianowo, Suchań oraz Ińsko, zawarli z Gminą Dobrzany porozumienie o przyjęciu do klastra. Wymienione wyżej samorządy wraz z przedsiębiorcami, zrzeszonymi w klastrze, prowadzą wspólne działania na rzecz szczególnej dbałości o środowisko przy wytwarzaniu energii z biomasy, słonecznej, wiatrowej oraz geotermalnej.

v
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 20 kwiecień 2018