c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 12 kwiecień 2018
Ekologicznych atrakcji – z pewnością nie zabraknie! Na piątek – 20 kwietnia – są zaplanowane spotkania dla uczniów na temat ochrony przyrody, recyklingu i energii odnawialnej. Dzień później odbędzie się Eko Piknik z okazji Dnia Ziemi. To część projektu „Bobrowa Polana” realizowanego przez Powiat Stargardzki we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Powiat Stargardzki od kilku lat prowadzi projekt pn. „Bobrowa Polana - podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu stargardzkiego”.  Dzięki wsparciu finansowemu WFOŚiGW w Szczecinie w ramach projektu wybudowano leśną wiatę edukacyjną, zamontowano kilkanaście tablic edukacyjnych i interaktywnych oraz ścieżkę zdrowia, model żeremi bobrów i tamy budowanej przez bobry.

Podobnie jak w latach ubiegłych, także w tym roku, przeprowadzony zostanie szereg działań o charakterze edukacyjnym dla uczniów ze szkół z terenu powiatu stargardzkiego. Ponadto projekt zakłada organizację happeningów ekologicznych. Pierwszy odbędzie się 21 kwietnia z okazji obchodów „Dnia Ziemi” na terenie bazy edukacji ekologicznej „Bobrowa Polana” (w lasku na końcu ul. Reymonta).

Wśród zaplanowanych atrakcji są: gry i zabawy terenowe, zajęcia na leśnej ścieżce zdrowia, charytatywna zbiórka plastikowych nakrętek, stolik Małego Ekologa i ekokantor. Nowością będą eventy o tematyce proekologicznej typu: zielona energia – między innymi pokazowe zestawy fotowoltaiczne z torem wyścigowym zasilanym generatorami na dynamo;  rurofony - stanowisko instrumentalno-wokalne wykonane z surowców wtórnych. Zapraszamy!

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.powiatstargardzki.eu

Plakat wydarzenia


Zdjęcia z poprzednich edycji: fot. Starostwo Powiatowe w Stargardzie.

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 24 kwiecień 2018