c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 18 maj 2015
Tematem wiodącym była energia odnawialna, a zatem jedno z wiodących działań WFOŚiGW w Szczecinie. Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Jacek Chrzanowski zaprezentował możliwości dofinansowania OZE w ramach programu PROSUMENT. 
Konferencja odbyła się już po raz czwarty w Zespole Pałacowo-Folwarcznym w Siemczynie (14.05 br.). Jak co roku przybyło na nią wielu znakomitych gości, wśród nich: Senator RP Grażyna Sztark, Senator RP Sławomir Preiss, Wicemarszałek Jarosław Rzepa. Podczas konferencji zaprezentowano m.in. projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Prezes Jacek Chrzanowski przybliżył uczestnikom spotkania program PROSUMENT realizowany przez WFOŚiGW w Szczecinie.
Beneficjenci mogli zapoznać się z zasadami finansowania zadań z dziedziny odnawialnych źródeł energii. Zaprezentowano praktyczne możliwości i rozwiązania wykorzystania energii słonecznej do produkcji prądu i ciepła.
Organizatorem Europejskich Słonecznych Dni w Siemczynie było Stowarzyszenie Henrykowskie. 

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 18 maj 2015