c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 17 czerwiec 2020
Do zachodniopomorskich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej trafią radiotelefony, ubrania specjalne, hełmy, węże, pilarki i agregaty, węże tłoczne, kurtyny wodne, detektory do pomiaru stężeń tlenu oraz dwutlenku węgla a także inny sprzęt niezbędny podczas akcji ratowania życia i zdrowia mieszkańców naszego regionu. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przeznaczą 1,2 miliona złotych w ramach III edycji Programu pn. „Mały Strażak”

Czytaj więcej: Wsparcie dla OSP z regionu w ramach III edycji Programu Mały Strażak

Opublikowano: 16 czerwiec 2020
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu województwa zachodniopomorskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych

Czytaj więcej: Nabór wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu województwa...

Opublikowano: 15 czerwiec 2020
Radiotelefony, ubrania specjalne, hełmy, węże, pilarki i agregaty, węże tłoczne, kurtyny wodne, detektory do pomiaru stężeń tlenu oraz dwutlenku węgla a także inny sprzęt niezbędny podczas akcji ratowania życia i zdrowia mieszkańców naszego regionu trafi do zachodniopomorskich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przeznaczą 1,2 miliona złotych w ramach III edycji Programu pn. „Mały Strażak”. Z dofinansowania na nowe wyposażenie skorzysta niemal 50 jednostek OSP z Pomorza Zachodniego. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 16 czerwca 2020 r

Czytaj więcej: 1,2 mln złotych na nowy sprzęt dla jednostek OSP w ramach Programu „Mały Strażak – Edycja III”