c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 11 lipiec 2019
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie rozpoczyna współpracę z 7 Gminami w realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, by – w trosce o środowisko – wspólnie przyjmować jeszcze więcej wniosków od mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, a w konsekwencji – jeszcze skuteczniej wpłynąć na poprawę jakości powietrza w naszym regionie

Czytaj więcej: Czyste Powietrze – Fundusz rozpoczyna współpracę z Gminami

Opublikowano: 10 lipiec 2019
Niemal 400 kolejnych inwestycji i projektów na rzecz poprawy jakości środowiska udało się zrealizować dzięki aktywności beneficjentów i atrakcyjnym formom finansowania, oferowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W nowym biuletynie Naturalnie znajdziecie Państwo nie tylko podsumowanie naszych działań w 2018 roku, ale także informację o nowych programach adresowanych do zachodniopomorskich beneficjentów

Czytaj więcej: Naturalnie – zachęcamy do lektury nowego numeru!

Opublikowano: 09 lipiec 2019
Od 1 lipca Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przyjmuje wnioski zachodniopomorskich beneficjentów w ramach realizowanego wspólnie z NFOŚiGW Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych

Czytaj więcej: Atrakcyjne wsparcie na podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz budowę...