c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 30 czerwiec 2020
Zmiany w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze, nowy Program – Moja Woda i działania Funduszu w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 – to tylko niektóre tematy nowego wydania biuletynu Naturalnie

Czytaj więcej: Nowe wydanie biuletynu Naturalnie – nr 2/2020

Opublikowano: 29 czerwiec 2020
Konkurs plastyczny dla szkół z terenu Nadleśnictwa Kliniska na leśną zakładkę do książki został zorganizowany przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Na konkurs wpłynęło 35 prac z trzech placówek oświatowych z terenu nadleśnictwa

Czytaj więcej: Konkurs plastyczny „Leśna zakładka do książki” rozstrzygnięty!

Opublikowano: 26 czerwiec 2020
Żubry i łosie na terenie naszego regionu będą miały jeszcze lepszą opiekę. Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze, które prowadzi zagrodę w Jabłonowie koło Mirosławca, dzięki dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Szczecinie zrealizuje projekt: „Polepszenie transgenicznego zarządzania populacjami żubra i łosia”

Czytaj więcej: Ochrona żubrów i łosi na pograniczu polsko-niemieckim - ze wsparciem Funduszu