c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 18 październik 2019
Szkolenie dla pracowników kolejnych 8 Gmin, które podpisały z WFOŚiGW w Szczecinie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji Programu „Czyste Powietrze” zostało zorganizowane 17 października w koszalińskim Biurze Funduszu

Czytaj więcej: Czyste Powietrze: szkolenie dla przedstawicieli Gmin

Opublikowano: 15 październik 2019
Zgodnie z treścią Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - w budynkach nowobudowanych koszty związane z zakupem i montażem nowego źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego (…) są kwalifikowane pod warunkiem ich poniesienia do 31 grudnia 2019 r, do momentu wejścia w życie przepisów określonych w środkach wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 (ekoprojektu)

Czytaj więcej: Czyste Powietrze - informacja dotycząca inwestycji w nowobudowanych budynkach

Opublikowano: 15 październik 2019
Wspólne stoisko, punkt informacyjny, konkursy ekologiczne i wystawa. To działania zrealizowane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu (9-11.10.2019 r.)

Czytaj więcej: WFOŚiGW na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu