wfos

Opublikowano: 20 październik 2020

Przedstawiciele zachodniopomorskich samorządów 19 października br. w koszalińskim Biurze WFOŚiGW w Szczecinie wzięli udział w spotkaniu dotyczącym założeń pilotażowego programu dofinansowującego wymianę źródeł ciepła i termomodernizacje w budynkach wielorodzinnych. Program dla budynków wielorodzinnych (od 3 do 7 lokali) – podczas ostatniej wizyty w naszym regionie zapowiedział Minister Klimatu – Michał Kurtyka

Czytaj więcej: Spotkanie w sprawie pilotażowego programu wymiany źródeł ciepła w budynkach wielolokalowych

Opublikowano: 20 październik 2020

Gminna Spółka Wodna Pyrzyce uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na konserwację urządzeń wodnych. Efektem ekologicznym będzie ochrona przeciwpowodziowa na terenie o powierzchni ponad 170 hektarów

Czytaj więcej: Konserwacja 13 km rowów melioracyjnych w gminie Pyrzyce ze wsparciem Funduszu

Opublikowano: 19 październik 2020

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (dalej: WFOŚiGW) ogłasza, że od dnia 21.10.2020 r. rozpoczęty zostanie nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania

Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze wniosków dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu...