c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 12 październik 2018
Wsparcie działań jednostek samorządu terytorialnego niezbędnych do realizacji polityki elektromobilności jest celem ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu, w którym do rozdysponowania jest 10 mln zł. Powiaty, gminy oraz ich związki - także z Województwa Zachodniopomorskiego - wnioski o dotacje będą mogły składać od 15 października 2018r

Czytaj więcej: NFOŚiGW wesprze zachodniopomorskie samorządy w rozwoju elektromobilności

Opublikowano: 11 październik 2018
Gospodarka odpadami w świetle nowej ustawy o odpadach oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; nowoczesne metody gospodarowania odpadami komunalnymi, przemysłowymi i niebezpiecznymi oraz pozyskiwanie funduszy na przetwarzanie odpadów – to tematy konferencji naukowej, która odbędzie się w Szczecinie w dniach 16-17 listopada

Czytaj więcej: Zapraszamy do udziału w konferencji „Rady na odpady” – 16-17 listopada 2018r. w Szczecinie

Opublikowano: 10 październik 2018

Rezerwat Świdwie znany jest jako jeden z cenniejszych obiektów przyrodniczych w Polsce. Jego wyjątkowymi mieszkańcami są przede wszystkim ptaki, a szczególnym, naturalnym skarbem Rezerwatu Świdwie są ich głosy, które stały się inspiracją wyjątkowego artystycznego przedsięwzięcia: „Świdwie Sanctus - natura i człowiek w dźwięku i obrazie”. Projekt połączył ptasie śpiewy, rechot żab, porykiwania jeleni z muzyką tworzoną przez ludzi. Pierwszy koncert w ramach „Świdwie Sanctus” już 14-go października w kościele w Policach-Jasienicy

Czytaj więcej: „Świdwie” zaczyna swój koncert