wfos

Opublikowano: 23 kwiecień 2009

Już ponad 100 projektów otrzymało potwierdzenia o dofinansowaniu. Łączna kwota wsparcia tych projektów to ponad 1,7 mld PLN, czyli 7,7% środków finansowych dostępnych w ramach I-V osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Czytaj więcej: "100" na liczniku

Opublikowano: 22 kwiecień 2009

Dnia 8 kwietnia 2009 r. Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. otrzymały warunkowe potwierdzenie o przyznaniu dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Projekt o nazwie „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Goleniów” dotyczy działania 1.1 POIiŚ - gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Czytaj więcej: Goleniów następny w kolejce po unijne dotacje

Opublikowano: 22 kwiecień 2009
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WZ prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WZ Oś priorytetowa 4 Infrastruktura ochrony środowiska Działanie 4.3 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 68.258.070 zł. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na działanie 45. Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną przeznaczono kwotę 21.555.180 zł a na działanie 46. Oczyszczanie ścieków – 46 702 890 zł. Termin składania wniosków upływa 5 czerwca br.