wfos

Opublikowano: 16 luty 2009

12 lutego 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych. Celem rozporządzenia jest wprowadzenie rozwiązań umożliwiających bardziej efektywne i skuteczne wydatkowanie środków wspólnotowych i krajowych służących realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013, który to cel wpisuje się w założenia przedstawionego przez Radę Ministrów RP Planu Stabilności i Rozwoju.

 

Czytaj więcej...

Opublikowano: 15 luty 2009
Koordynator Krajowy Programu Region Morza Bałtyckiego 2007-2013, działający w ramach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, zaprasza wszystkich zainteresowanych przygotowaniem lub uczestniczeniem w projektach na seminarium informacyjne, które odbędzie się 25 lutego 2009 r.

Czytaj więcej: Seminarium informacyjne dla potencjalnych beneficjentów na temat Programu Współpracy...

Opublikowano: 15 luty 2009
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu dla Europy Środkowej, działający w ramach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, zaprasza wszystkich zainteresowanych przygotowaniem lub uczestniczeniem w projektach na seminarium informacyjne, które odbędzie się 27 lutego 2009 r. w Olsztynie, w Hotelu Warmińskim, przy ul. Kołobrzeskiej 1.

Czytaj więcej: Seminarium informacyjne Programu dla Europy Środkowej w Olsztynie