wfos

Opublikowano: 01 kwiecień 2009

Na terenie województwa zachodniopomorskiego znajduje się 25 mogilników, czyli miejsc, w których składowane są przeterminowane środki ochrony roślin. Są to substancje, które w znaczący sposób zagrażają środowisku naturalnemu.
Zgodnie z zapisami „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010” mogilniki, w których począwszy od lat 60-tych deponowano przeterminowane środki ochrony roślin powinny zostać zlikwidowane do końca 2010 r. W związku z tym na spotkaniu 2-go kwietnia br. został podpisany list intencyjny w sprawie usunięcia mogilników, który został zawarty pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Jana Krawczuka Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego a Jackiem Chrzanowskim Prezesem WFOŚiGW w Szczecinie, Adamem Poniewskim Dyrektorem ANR Oddziału terenowego w Szczecinie i przedstawicielami zainteresowanych gmin.

Czytaj więcej: Mogilniki – podpisano list intencyjny

Opublikowano: 30 marzec 2009

25 marca 2009 r. miało miejsce podpisanie piątej umowy w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na projekt pt. "Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń" podpisał Prezes, Jan Rączka, zaś Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej reprezentował nadbrygadier Wiesław Leśniakiewicz, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Więcej...

Opublikowano: 18 marzec 2009

 

W dniu 5 marca 2009 roku na stronach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłoszono nabór wniosków w dziale „Ochrona ziemi”. Szczególnie istotne dla jednostek samorządu terytorialnego mogą być dwa programy priorytetowe tj. „Program dla przedsięwzięć w zakresie redukcji ilości składowanych odpadów poprzez uzupełnianie i rozbudowę systemów służących ich zagospodarowaniu” oraz „Program dla przedsięwzięć w zakresie zamykania i rekultywacji składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, niespełniających wymogów obowiązującego prawa”.

 

Czytaj więcej: Nowe możliwości dofinansowania z NFOŚiGW dla gmin.