wfos

Opublikowano: 24 kwiecień 2009

Mając na względzie potrzebę szybszego uruchamiania płatności na rzecz beneficjentów ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Komisja Europejska potwierdziła możliwość certyfikacji wypłacanych zaliczek. Beneficjenci mogą przekazać na rzecz wykonawców zaliczkę, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

 

Czytaj więcej: Zaliczki w ramach POIiŚ

Opublikowano: 23 kwiecień 2009

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca dla IV priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie dla Działania 4.1 POIiŚ - Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego, w ramach Priorytetu IV POIiŚ - Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska

wiecej...

Opublikowano: 23 kwiecień 2009

Już ponad 100 projektów otrzymało potwierdzenia o dofinansowaniu. Łączna kwota wsparcia tych projektów to ponad 1,7 mld PLN, czyli 7,7% środków finansowych dostępnych w ramach I-V osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Czytaj więcej: "100" na liczniku