wfos

Opublikowano: 26 maj 2009

 

 

Do 31 lipca 2009 r. potrwa aktualizacja Listy projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko. Obejmie ona wprowadzenie, na obecnie obowiązującej liście, zmian wynikających z efektów procesu monitorowania przygotowania projektów indywidualnych oraz włączenie nowych propozycji inwestycji.

Czytaj więcej: Rozpoczęła się kolejna aktualizacja listy projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i...

Opublikowano: 26 maj 2009

Instytucja Zarządzająca PO Infrastruktura i Środowisko pismem Pani Minister Elżbiety Bieńkowskiej, przekazała nowe stanowisko dotyczące sposobu uproszczenia opisywania faktur.

 

 

Czytaj więcej: Zmiana wytycznych w zakresie sprawozdawczości POIiŚ

Opublikowano: 04 maj 2009

Dnia 30 kwietnia br. zakończyła się juz V edycja naboru wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W całym kraju złożono 68 wniosków na łączną wartość blisko 4 miliardów złotych. Do siedziby WFOŚiGW w Szczecinie wpłynęło 6 wniosków. Kwota dofinansowania, o którą wnioskują beneficjenci, to ponad 70 milionów złotych.

 

Czytaj więcej: Zakończył się V nabór wniosów w trybie konkursowym POIiŚ