wfos

Opublikowano: 25 czerwiec 2009
23 czerwca 2009 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała nową wersję "Procedury uruchamiania oraz przyznawania/zapewniania finansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa dla programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w ramach NSS 2007-2013". Zastąpi ona dotychczasową wersję z 25 marca 2009 r.

Czytaj więcej: Zaktualizowano procedurę przyznawania środków rezerwy celowej w 2009 r. dla programów na lata...

Opublikowano: 23 czerwiec 2009
Do 22 czerwca 2009 r. w ramach środowiskowych priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko podpisano 52 umowy o dofinansowanie.

Czytaj więcej: Aktualny stan wdrażania POIiŚ

Opublikowano: 17 czerwiec 2009
Decyzją Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie z dnia 4 czerwca br., ogłasza się  kolejny nabór wniosków w trybie konkursowym o dotację na usuwanie azbestu. Termin składania wniosków upływa 30 września 2009 r., inne postanowienia regulaminu konkursu pozostają bez zmian.