wfos

Opublikowano: 21 lipiec 2009

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wdraża Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji.

 

Czytaj więcej: Odnawialne źródła energii i wysokosprawna kogeneracja

Opublikowano: 20 lipiec 2009
Zakończyła się ocena pod kątem kryteriów formalnych w ramach konkursu na działanie 9.3. POIiŚ „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach POIiŚ”. Prawie 150 mln zł może trafić wkrótce do zachodniopomorskich beneficjentów. 

Czytaj więcej: Termomodernizacja. Blisko 150 mln zł może trafić do Zachodniopomorskiego

Opublikowano: 17 lipiec 2009

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, na podstawie analizy stanu przygotowań w poszczególnych instytucjach, zaktualizowało orientacyjny harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Czytaj więcej: MRR opublikował zaktualizowany harmonogram naboru wniosków w ramach POIiŚ