c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 06 październik 2008

Podpisano pre-umowę na dofinansowanie budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

15 lipca br. zastępca prezydenta Szczecina Beniamin Chochulski i prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Jacek Chrzanowski, podpisali pre-umowę dotyczącą realizacji projektu pn. „Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.

Czytaj więcej: Podpisanie pre-umowy

Opublikowano: 30 wrzesień 2008

Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach:

Czytaj więcej: Nabór w trybie konkursowym wniosków

Opublikowano: 30 listopad 1999
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert, w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych z dnia 10 maja 2011 r.
 

Czytaj więcej: Rozporządzenie w sprawie kryterów oceny ofert