c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 29 styczeń 2010

Beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko zapraszamy do zapoznania się z Podręcznikiem pod tytułem „Największe zagrożenia w procedurze udzielania zamówień publicznych”.

Czytaj więcej: Poradnik dla beneficjentów POIiŚ dotyczący zagrożeń w procedurze udzielania zamówień publicznych

Opublikowano: 29 styczeń 2010

Zaktualizowano Szczegółowy opis priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko. Wprowadzone zmiany dotyczą w szczególności dostosowania zapisów dokumentu do zmienionych przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Czytaj więcej: Aktualizacja szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ

Opublikowano: 21 styczeń 2010

Wiceminister Środowiska Stanisław Gawłowski w dniu 21 stycznia br. zatwierdził listy rankingowe projektów złożonych w ramach konkursów ogłoszonych w listopadzie 2009 r. w ramach osi I i II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Czytaj więcej: Ogłoszono listy rankingowe dla priorytetu I i II POIiŚ