c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 23 luty 2010
Na stronach Ministerstwa Środowiska opublikowano najważniejsze dokumenty dotyczące prawidłowego prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektów realizowanych w PO Infrastruktura i Środowisko. Zestawienie z całą pewnością będzie Bardzo pomocne dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów POIiŚ.
 
Opublikowano: 18 luty 2010
 
Informujemy, iż dnia 16 lutego br. na posiedzeniu Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego został przyjęty nowy statut Wojewódzkiego Funuszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
   
Opublikowano: 18 luty 2010
3 lutego 2010 r. Adam Zdziebło, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, zatwierdził Zalecenia w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dokument wchodzi w życie w ciągu 7 dni od daty zaakceptowania, czyli 10 lutego 2010 r.

Czytaj więcej: Zalecenia w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach POIiŚ