c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 30 wrzesień 2008

Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach:

Czytaj więcej: Nabór w trybie konkursowym wniosków

Opublikowano: 30 listopad 1999
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert, w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych z dnia 10 maja 2011 r.
 

Czytaj więcej: Rozporządzenie w sprawie kryterów oceny ofert