c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 11 luty 2009
Do końca marca można składać wnioski o dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu.
Dofinansowanie adresowane jest do Gmin/Powiatów województwa zachodniopomorskiego realizujących gminne/powiatowe programy usuwania azbestu.

Czytaj więcej: Azbest 2009 - dotacja na usuwanie azbestu

Opublikowano: 20 styczeń 2009
19 stycznia 2009 r. ruszył nabór wniosków w priorytecie 2 Środowisko i Infrastruktura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Do beneficjentów trafi 127,5 mln franków szwajcarskich. Nabór dotyczy obszarów tematycznych: "Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz Poprawa stanu środowiska" oraz "Bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw środowiskowych".
 
Opublikowano: 15 styczeń 2009
Ministerstwo Środowiska Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach: Priorytetu I - Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 4/POIiŚ/1.1/02/2009) oraz Priorytetu II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 - Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs 2/PO IiŚ/2.1/02/2009), działanie 2.2 - Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 3/POIiŚ/2.2/02/2009).