c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 26 maj 2009
Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła nową wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko wraz załącznikiem nr 2 Organizacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach POIiŚ. Dokument obowiązuje od 13 maja 2009 r.

 

Czytaj więcej: Nowy szczegółowy opis priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko

Opublikowano: 26 maj 2009

 

 

Do 31 lipca 2009 r. potrwa aktualizacja Listy projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko. Obejmie ona wprowadzenie, na obecnie obowiązującej liście, zmian wynikających z efektów procesu monitorowania przygotowania projektów indywidualnych oraz włączenie nowych propozycji inwestycji.

Czytaj więcej: Rozpoczęła się kolejna aktualizacja listy projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i...

Opublikowano: 26 maj 2009

Instytucja Zarządzająca PO Infrastruktura i Środowisko pismem Pani Minister Elżbiety Bieńkowskiej, przekazała nowe stanowisko dotyczące sposobu uproszczenia opisywania faktur.

 

 

Czytaj więcej: Zmiana wytycznych w zakresie sprawozdawczości POIiŚ