c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 28 czerwiec 2019
WFOŚiGW w Szczecinie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”

Czytaj więcej: Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym...

Opublikowano: 24 czerwiec 2019
Beneficjenci z Pomorza Zachodniego skorzystają z 4 nowych programów, wdrażanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Atrakcyjne wsparcie zostanie tym razem przeznaczone na poprawę gospodarki wodno-ściekowej, usuwanie azbestu, regenerację gleb oraz zakup nowego sprzętu i odzieży ochronnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W piątek, 21 czerwca br., nowe programy zaprezentowali: Małgorzata Golińska – Wiceminister Środowiska, Sekretarz Stanu - Główny Konserwator Przyrody, Paweł Mirowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie oraz Robert Stępień – Kierownik Zespołu ds. Obsługi Wniosków WFOŚiGW w Szczecinie – Biuro Koszalin

Czytaj więcej: W trosce o środowisko - nowe programy w ofercie NFOŚiGW i WFOŚiGW w Szczecinie

Opublikowano: 19 czerwiec 2019
WFOŚiGW w Szczecinie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2019 r

Czytaj więcej: AZBEST 2019