c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 26 maj 2009

Instytucja Zarządzająca PO Infrastruktura i Środowisko pismem Pani Minister Elżbiety Bieńkowskiej, przekazała nowe stanowisko dotyczące sposobu uproszczenia opisywania faktur.

 

 

Czytaj więcej: Zmiana wytycznych w zakresie sprawozdawczości POIiŚ

Opublikowano: 04 maj 2009

Dnia 30 kwietnia br. zakończyła się juz V edycja naboru wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W całym kraju złożono 68 wniosków na łączną wartość blisko 4 miliardów złotych. Do siedziby WFOŚiGW w Szczecinie wpłynęło 6 wniosków. Kwota dofinansowania, o którą wnioskują beneficjenci, to ponad 70 milionów złotych.

 

Czytaj więcej: Zakończył się V nabór wniosów w trybie konkursowym POIiŚ

Opublikowano: 24 kwiecień 2009

Mając na względzie potrzebę szybszego uruchamiania płatności na rzecz beneficjentów ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Komisja Europejska potwierdziła możliwość certyfikacji wypłacanych zaliczek. Beneficjenci mogą przekazać na rzecz wykonawców zaliczkę, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

 

Czytaj więcej: Zaliczki w ramach POIiŚ