c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 18 wrzesień 2009
Odpowiadając na Państwa propozycje, zamieszczamy na naszych stronach ankietę w wersji elektronicznej, dotyczącą  STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO – gospodarki wodno-ściekowej. Jednocześnie informujemy, że wszelkich odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczących wypełnienia ankiety udzieli Państwu Józef Jerzy FALIŃSKI  tel. 662081981.
Termin wypełnienia ankiet upływa 20 września 2009 r.
 
 
Opublikowano: 17 wrzesień 2009
Ze względu na szczególny charakter projektu dużego, Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) przygotowała Vadamecum Beneficjenta dużego projektu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (wraz z załącznikami). Dokument ten syntetycznie prezentuje najważniejsze informacje na temat sposobu postępowania z dużym projektem w ramach POIiŚ.

Czytaj więcej: Vademecum beneficjenta dużego projektu

Opublikowano: 14 wrzesień 2009
Zakończyła się VI edycja konkursu na Najbardziej Ekologiczną Gminę 2007-2008 w woj. zachodniopomorskim. 14 września na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie dobyło się uroczyste wręczenie nagród. Niekwestionowanym liderem tej edycji konkursu jest zarówno gmina jak i miasto Kołobrzeg!!

Czytaj więcej: Najbardziej Ekologiczna Gmina 2007-2008 - Nagrody rozdane