c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 07 wrzesień 2009
3 września 2009 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła aktualizacjęWytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wytyczne obowiązują od 4 września 2009 r.

 

Czytaj więcej: Aktualizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ

Opublikowano: 06 wrzesień 2009
 Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła nową wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu  Infrastruktura i Środowisko wraz załącznikiem nr 2 Organizacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach POIiŚ oraz załącznikiem nr 3 Indykatywna tabela finansowa. Dokument obowiązuje od 3 września 2009 r.

Czytaj więcej: Opublikowano nową wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko

Opublikowano: 25 sierpień 2009

24 sierpnia br. odbyło sie uroczyste otwarcie nowej siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, która mieści przy ulicy Jagielońskiej 32. Spotkanie otworzył p.o. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - Przemysław Łagodzki i przywitał zaproszonych gości, wśród których znaleźli sie między innymi:

  • Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska - Stanisław Gawłowski
  • Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska - Michał Kiełsznia
  • Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego - Władysław Husejko
  • Wicewojewoda Zachodniopomorski - Andrzej Chmielewski
  • Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - Jacek Chrzanowski
  • Ekspert Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Michał Trzeciak

Stanisław Gawłowski w swoim wystapieniu  podkreślił, jak ważną rolę pełnią Generalna i Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, szczególnie w zakresie skrócenia czasu wydawania decyzji środowiskowych

 

p.o. Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska - Przemysław Łagodzki

Przywitanie zaproszonych gości