c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 12 grudzień 2018

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór  wniosków na projekty z zakresu odbudowy populacji pszczół. Nabór wniosków ma charakter konkursowy poczynając od 07 stycznia 2019r. do 15 marca 2019r.

Czytaj więcej: ODBUDOWA POPULACJI PSZCZÓŁ - nabór wniosków w roku 2019

Opublikowano: 12 grudzień 2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór  wniosków na projekty z zakresu ochrony przyrody. Nabór wniosków ma charakter ciągły poczynając od 07 stycznia 2019r. do 31 lipca 2019r. lub do czasu rozdysponowania puli środków przeznaczonych w planie finansowym

Czytaj więcej: OCHRONA PRZYRODY - nabór wniosków w roku 2019

Opublikowano: 12 grudzień 2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór  wniosków na projekty z zakresu edukacji ekologicznej. Nabór wniosków ma charakter ciągły poczynając od 07 stycznia 2019r. do 31 lipca 2019r. lub do czasu rozdysponowania puli środków przeznaczonych w planie finansowym

Czytaj więcej: EDUKACJA EKOLOGICZNA - nabór wniosków w roku 2019