c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 24 czerwiec 2019
Beneficjenci z Pomorza Zachodniego skorzystają z 4 nowych programów, wdrażanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Atrakcyjne wsparcie zostanie tym razem przeznaczone na poprawę gospodarki wodno-ściekowej, usuwanie azbestu, regenerację gleb oraz zakup nowego sprzętu i odzieży ochronnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W piątek, 21 czerwca br., nowe programy zaprezentowali: Małgorzata Golińska – Wiceminister Środowiska, Sekretarz Stanu - Główny Konserwator Przyrody, Paweł Mirowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie oraz Robert Stępień – Kierownik Zespołu ds. Obsługi Wniosków WFOŚiGW w Szczecinie – Biuro Koszalin

Czytaj więcej: W trosce o środowisko - nowe programy w ofercie NFOŚiGW i WFOŚiGW w Szczecinie

Opublikowano: 19 czerwiec 2019
WFOŚiGW w Szczecinie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2019 r

Czytaj więcej: AZBEST 2019

Opublikowano: 14 czerwiec 2019
To bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców i turystów, ale także – dla środowiska. W piątek, 14 czerwca 2019 roku, została uroczyście otwarta po modernizacji oczyszczalnia ścieków w Unieściu. Rozbudowa, zrealizowana przez Ekoprzedsiębiorstwo Mielno Sp. z o.o. była możliwa dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Czytaj więcej: Nowoczesna oczyszczalnia ścieków w Unieściu otwarta