wfos

Opublikowano: 13 kwiecień 2017
Informujemy, że w związku z informacją otrzymaną z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o niekontynuowaniu realizacji programu Prosument w Województwie Zachodniopomorskim, w dniu 10 kwietnia 2017 r. decyzją Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, uchwalony został Regulamin programu PROSUMENT ZACHODNIORPOMORSKI
 
Zapisy programu PROSUMENT ZACHODNIOPOMORSKI nie odbiegają od zapisów programu priorytetowego NFOŚiGW – PROSUMENT.
 
Zgodnie z zapisami regulaminu w ramach programu PROSUMENT ZACHODNIOPOMORSKI mogą zostać sfinansowane zadania, dla których wnioski o dofinansowanie złożone zostały w ramach naboru wniosków o dofinansowanie zdań z programu PROSUMENT NFOŚiGW trwającego od dnia 23.01.2017 do dnia 31.03.2017, bez konieczności ponownego składania wniosków, pod warunkiem spełnienia wytycznych Programu PROSUMENT ZACHODNIOPOMORSKI.
 
Decyzja Rady Nadzorczej uprawomocni się dnia 24 kwietniai od tego dnia WFOŚiGW w Szczecinie, z Wnioskodawcami, którzy złożyli wniosek o dofinansowanie zadań ze środków programu PROSUMENT NFOŚiGW w naborze, o którym mowa powyżej, i których wniosek spełnia wytyczne programu PROSUMENT ZACHODNIOPOMORSKI będzie podpisywał umowy
o dofinansowanie.
 
Ponadto w okresie od 24 kwietnia do 15 maja 2017 r. trwać będzie nabór wniosków o dofinansowanie zadań ze środków programu PROSUMENT ZACHODNIOPOMORSKI. W celu złożenia wniosku, należy zarejestrować się w Systemie Rezerwacji Wizyt wybierając program PROSUMENT ZACHODNIOPOMORSKI.
 
Szczegółowe informacje o programie PROSUMENT ZACHODNIOPOMORSKI znajdą Państwo tutaj
 
Informacji na temat programu udzielają biura:
- w Szczecinie, tel. 91 831 25 90-96
- w Koszalinie, tel. 94 375 04 94-96
- w Szczecinku, tel. 94 375 04 80-81
 
Zapraszamy do współpracy!
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 13 kwiecień 2017