c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 16 styczeń 2017
Informujemy, że w dniu 12 stycznia 2017 r Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, na podstawie informacji przekazanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podjął decyzję o ogłoszeniu naboru uzupełniającego do IV naboru wniosków w ramach programu priorytetowego NFOŚIGW pn: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Część 2c) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

W związku z powyższym w dniu 23 stycznia 2017 rozpoczynamy uzupełniający nabór wniosków
o dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROSUMENT*. Nabór wniosków trwać będzie do wyczerpania środków.
 
W przypadku gdyby Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, nie podpisał aneksu umożliwiającego finansowanie umów zawartych po 1 stycznia 2017 roku ze środków programu PROSUMENT, oferujemy Państwu możliwość sfinansowania zadania z programu Pożyczek dla Osób Fizycznych, na warunkach programu Pożyczek, bez konieczności ponownego składania wniosków.

Informujemy, że wnioski Wnioskodawcy składają osobiście po wcześniejszej rejestracji systemie rezerwacji wizyt lub telefonicznie pod numerem Punktu Obsługi Programu Prosument właściwym dla miejsca realizacji inwestycji:

- Szczecin            - 91 831 25 90-92
- Koszalin            - 94 375 04 94-96
- Szczecinek        - 94 375 04 80-81
 
Wszelkie dokumenty i załączniki niezbędne do złożenia wniosku znajdą Państwo tutaj.
 
UWAGA: Termin zakończenia realizacji zadań (decyduje data złożenia zapotrzebowania wraz z kompletem załączników) nie może przekroczyć dnia 30 maja 2017 r. Zadania zakończone po tym terminie nie będą finansowane.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 17 styczeń 2017