c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 30 maj 2016

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w dniu 25 maja br Zarząd WFOŚiGW w Szczecinie podjął decyzję o uruchomieniu uzupełniającego naboru wniosków w ramach programu priorytetowego NFOŚIGW pn: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2c) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Rozpoczęcie naboru planuje się na dzień 13 czerwca. Nabór wniosków trwać będzie do 1 lipca 2016 lub do wyczerpania środków.

Informujemy, że wnioski o dofinansowanie wnioskodawcy składają osobiście, po wcześniejszej rejestracji. Rejestracji wizyt można dokonywać od dnia 1 czerwca 2016 r. od godziny 7:30 w systemie rezerwacji wizyt
lub telefonicznie pod numerem Punktu Obsługi Programu Prosument właściwego dla miejsca realizacji inwestycji:

  • Szczecin – 91 831 25 90-92
  • Koszalin - 94 375 04 94-96
  • Szczecinek - 94 375 04 80-81

Wszelkie dokumenty i załączniki niezbędne do złożenia wniosku znajdą Państwo tutaj.

Jednocześnie informujemy, że dofinansowaniem objęte mogą być jedynie wnioski o dofinansowanie inwestycji, których realizacja zostanie zakończona przed dniem 15 listopada 2016 r.  Nie przewiduje się możliwości aneksowania umów w zakresie wydłużenia terminu zakończenia zadania przekraczającego dzień 15 listopada 2016 r. Umowy, które nie zostaną zrealizowane przed tym terminem zostaną wypowiedziane.

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 31 maj 2016