c:1 s:1

wfos

 

Celem programu PROSUMENT jest Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej dla wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz osób fizycznych.
 
 
Opublikowano: 30 kwiecień 2015
Szanowni Państwo, 
uprzejmie przypominamy, że logotyp WFOŚiGW w Szczecinie jest wyłączną własnością i przedmiotem majątkowych praw autorskich Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W myśl cytowanych przepisów Funduszowi jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu / logotypu / i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji i  podlega z tego tytułu ochronie prawnej.

Czytaj więcej: Logotyp WFOŚiGW w Szczecinie

Opublikowano: 04 styczeń 2015
Informujemy, iż od 5 stycznia br. obowiązują nowe załącznki do wniosku o dofinansowanie. Zmiane uległy następujące załączniki:

Załącznik nr 1.   Lista wymaganych dokumentów do wniosku o dofinansowanie
Załącznik nr 8.   Zobowiązania finansowe.
Załącznik nr 11. Protokół odbioru przedsięwzięcia.

Do wykazu dodane zostały załączniki dotyczące zapotrzebowania na środki i rozliczenia transzy: 
Załącznik nr 12. Druk zapotrzebowania na środki. (plik xls)
Załącznik nr 13. Druk rozliczenia transzy. (plik xls)
Opublikowano: 29 grudzień 2014
Z dniem 29.12.2014 r zmianie uległ załącznik nr 6 do wniosku o dofinansowanie. Jest to formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Aktualny plik w formacie xls dostępny jest w zakładce "nabór wniosków" lub do pobrania tutaj.
Opublikowano: 19 grudzień 2014

Opublikowano: 15 grudzień 2014
W biurze przy al. Wojska Polskiego 36U/1 można już składać wnioski o dofinansowanie na zakup i montaż instalacji do produkcji energii elektrycznej lub ciepła. 

Czytaj więcej: Ruszył nowy punkt obsługi beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie, w zakresie programu PROSUMENT.