c:1 s:1

wfos

 

Celem programu PROSUMENT jest Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej dla wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz osób fizycznych.
 
 
Opublikowano: 08 kwiecień 2016
Szanowni Państwo,
w związku z licznymi zapytaniami i informacjami o firmach powołujących się na rzekomą współpracę z WFOŚiGW w Szczecinie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, nie współpracuje i nie rekomenduje żadnej z firm zajmujących się projektowaniem i wykonawstwem mikroinstalacji OZE.

Czytaj więcej: Informacja dot. firm zajmujących się projektowaniem i wykonawstwem mikroinstalacji OZE

Opublikowano: 29 luty 2016
Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 23 lutego 2016 r Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zatwierdziła Regulamin Udzielania Dofinansowania przez WFOŚiGW w Szczecinie zadań w ramach programu priorytetowego NFOŚIGW pn: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii.

Czytaj więcej: Nabór wniosków

Opublikowano: 15 styczeń 2016
Szanowni Państwo,
Informujemy, że w związku z wyczerpaniem puli środków przeznaczonych na dofinansowanie zakupu i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w ramach programu Prosument z dniem 15 stycznia 2016 nabór wniosków w ramach drugiej edycji programu został zakończony.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zakończeniu naboru wniosków w II edycji programu PROSUMENT przez WFOŚiGW w Szczecinie

Opublikowano: 24 grudzień 2015
Szanowni Państwo,
informujemy, że rezerwacji spotkania w Punkcie Obsługi Programu Prosument mogą Państwo dokonać na stronie:
http://rezerwacje.wfos.szczecin.pl/rezerwacja/
Możliwości rezerwacji spotkania, w dniu zaznaczonym w kalendarzu kolorem szarym, zostały wyczerpane. Kolorem białym zaznaczone są dni, w których rezerwacja spotkania jest jeszcze możliwa.

Czytaj więcej: Informacja dot. rezerwacji spotkania w Punkcie Obsługi Programu Prosument

Opublikowano: 15 grudzień 2015
WFOŚiGW w Szczecinie informuje, że w związku z licznymi zapytaniami Beneficjentów, dotyczącymi poprawności wykonania dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROSUMENT przygotowane zostały zalecenia dotyczące dokumentacji technicznej oraz wzór kosztorysu.
Dokumenty te udostępnione są na stronie internetowej WFOŚiGW w zakładce Prosument – II edycja/Dokumenty do pobraniadokumenty uzupełniające.