c:1 s:1

wfos

 

Celem programu PROSUMENT jest Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej dla wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz osób fizycznych.
 
 
Opublikowano: 01 luty 2017
Szanowni Państwo,
Informujemy, że w związku z wyczerpaniem wolnych terminów rezerwacji spotkań na złożenie wniosku o dofinansowanie, mieszkańcy Szczecina i przyległych powiatów, mogą również składać wnioski w biurach w Koszalinie i Szczecinku, co przyspieszy procedowanie wniosku. Podpisanie umowy dofinansowania, w takich przypadkach, może odbyć się w Szczecinie.
Opublikowano: 16 styczeń 2017
Informujemy, że w dniu 12 stycznia 2017 r Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, na podstawie informacji przekazanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podjął decyzję o ogłoszeniu naboru uzupełniającego do IV naboru wniosków w ramach programu priorytetowego NFOŚIGW pn: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Część 2c) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Czytaj więcej: Nabór uzupełniający do programu Prosument – od 23 stycznia

Opublikowano: 21 grudzień 2016
Informujemy, że Punkt Obsługi Programu Prosument i Osób Fizycznych przy ul. Partyzantów 3/3 w Szczecinie w dniu 22 grudnia czynny będzię w godzinach 7:30 - 12:30, a w dniu 23 grudnia w godzinach 7:30 - 12:00.

Czytaj więcej: Informacja o czasie pracy POP Prosument w Szczecinie przy ul. Partyzantów w dniach 22-23 grudnia

Opublikowano: 04 lipiec 2016
Szanowni Państwo,
Informujemy, że w dniu 21 czerwca 2016 r Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zatwierdziła Regulamin Udzielania Dofinansowania przez WFOŚiGW w Szczecinie zadań w ramach programu priorytetowego NFOŚIGW pn: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2) Prosument – linia dofinansowania
z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Część 2c) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Czytaj więcej: Informacja dotycząca uruchomienia IV naboru wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach...

Opublikowano: 14 czerwiec 2016

Szanowni Państwo,
informujemy, że wszystkie terminy rezerwacji spotkań w celu złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w ramach programu PROSUMENT w naborze uzupełniającym zostały wyczerpane.

Czytaj więcej: Nabór uzupełniający - wyczerpanie miejsc