Opublikowano: 02 wrzesień 2020

Eko-inwestycje z dofinansowaniem w ramach Programu Pożyczek dla Osób Fizycznych

Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Szczecinie podjęła decyzję o uruchomieniu kolejnej edycji Programu Pożyczek dla Osób Fizycznych 2020 III na inwestycje z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby


Alokacja środków w Programie wynosi 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych).

Nabór ma charakter ciągły i trwa od dnia 2 września 2020 r. do dnia 15 grudnia 2020 r. lub do wyczerpania środków.

Szczegółowych informacji bezpośrednio udzielają pracownicy Zespołu ds. Obsługi Osób Fizycznych w Szczecinie (ul. Waryńskiego 17), w Koszalinie (ul. Zwycięstwa 111) oraz w Szczecinku (plac Wolności 8).

Zapraszamy do składania wniosków.

Regulamin naboru oraz dokumenty do pobrania:
01. Regulamin Pożyczek dla Osób Fizycznych 2020
02. Wniosek o dofinansowanie
03. Wykaz kosztów kwalifikowanych i wymagania techniczne
04. Kosztorys
05. Zgoda na złożenie wniosku i weryfikację danych osobowych
06. Formularz do pomocy de minimis
07. Oświadczenie o pomocy de minimis
08. Pozostałe informacje o Wnioskodawcy
09. Zaświadczenie o dochodach
10. Protokół odbioru
11. Wniosek o wypłatę środków
12. Wniosek o umorzenie
 

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 02 wrzesień 2020