wfos

Opublikowano: 07 kwiecień 2020
Informujemy, że Rada Nadzorcza WFOŚIGW w Szczecinie podjęła decyzję o uruchomieniu kolejnej edycji Programu pożyczek dla osób fizycznych na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby na rok 2020
 
Nabór wniosków w Programie ma charakter ciągły i trwa od 15.04.2020 r. do 30.06.2020 r. lub do wyczerpania środków. Fundusz zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru.

Alokacja środków w programie wynosi 3 000 000  zł (trzy miliony złotych). Dokumenty są do pobrania tutaj.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 07 kwiecień 2020