wfos

Opublikowano: 10 luty 2020 Informujemy, że Rada Nadzorcza WFOŚIGW w Szczecinie podjęła decyzję o uruchomieniu kolejnej edycji programu pożyczek dla osób fizycznych na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby. Nabór wniosków w Programie ma charakter ciągły i trwa od 7 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r. lub do wyczerpania środków. Fundusz zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru

Alokacja środków w programie wynosi 3 000 000  zł (trzy miliony złotych). Dokumenty są do pobrania tutaj.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 07 kwiecień 2020