Opublikowano: 17 wrzesień 2019

Trzy miliony złotych na inwestycje proekologiczne w ramach Programu pożyczek dla osób fizycznych

Informujemy, że Rada Nadzorcza WFOŚIGW w Szczecinie podjęła decyzję o uruchomieniu kolejnej edycji programu pożyczek dla osób fizycznych na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby

Nabór wniosków w Programie ma charakter ciągły i trwa od 16 WRZEŚNIA 2019 r. do 31 GRUDNIA 2019 r. lub do wyczerpania środków. Fundusz zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru.

Alokacja środków w programie wynosi 3 000 000  zł (trzy miliony złotych). Dokumenty są do pobrania tutaj.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 17 wrzesień 2019