wfos

Opublikowano: 12 styczeń 2018

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z uwagi na to, iż deklarowana wartość wniosków o dofinansowanie określona przez zarejestrowanych w systemie rezerwacji wizyt użytkowników, przekracza alokację programu pożyczek dla osób fizycznych na realizacje inwestycji z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby, WFOŚiGW w Szczecinie z dniem 12 stycznia 2018 r. wstrzymuje możliwość rezerwacji wizyt na złożenie wniosku o dofinansowanie w trwającym naborze.

Po ocenie złożonych i zarejestrowanych do złożenia wniosków, jeśli alokacja programu nie zostanie wyczerpana, możliwe będzie ponowne uruchomienie systemu rezerwacji wizyt do rejestracji wniosków składanych w bieżącym naborze.

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 12 styczeń 2018