c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 15 wrzesień 2017 Szanowni Państwo, informujemy, że zgodnie z decyzją Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie z dniem 22 września 2017 r. zamknięty zostaje nabór wniosków o dofinansowanie zadań, w ramach programu pożyczek dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby, z powodu wyczerpania alokacji przewidzianej na realizację programu.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 15 wrzesień 2017