c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 12 styczeń 2017 Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na ogromne zainteresowanie mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego Programem Pożyczek dla Osób Fizycznych w dniu 22 grudnia 2016 r. Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zatwierdziła Regulamin udzielania dofinansowania zadań przez WFOŚiGW w Szczecinie w ramach programu pożyczek dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby.
 
W porównaniu z ubiegłym rokiem, zwiększono alokację środków przeznaczonych na udzielanie pożyczek do 10 mln zł, a także poziom umorzenia. W przypadku wymiany kotłów zasilanych paliwem stałympoziom umorzenia może sięgnąć nawet 50%.
 
W programie znalazło się 7 linii pożyczkowych w dwóch grupach łącznie:
Grupa A – inwestycje z zakresu ochrony powietrza
Grupa B – inwestycje z zakresu ochrony wód i gleby
Szczegółowy opis programu znajduje się tutaj
 
Program pożyczek kierowany jest do mieszkańców, posiadających prawo do dysponowania nieruchomością na cele mieszkaniowe w Województwie Zachodniopomorskim. Nabór wniosków
rozpocznie się w dniu 16 stycznia 2017
r. i ma charakter ciągły (aż do wyczerpania środków przewidzianych na realizację zadania).
 
Celem złożenia wniosku o dofinansowanie należy zarejestrować się w systemie rezerwacji wizyt i umówić spotkanie w dogodnym terminie w jednym z trzech punktów obsługi w:
- Koszalinie,
- Szczecinie,
- Szczecinku.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 12 styczeń 2017