c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 24 listopad 2017

Szanowni Państwo,
informujemy, że nabór wniosków o dofinansowanie w ramach II edycja programu pożyczek dla osób fizycznych na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby rozpocznie się dnia 15 grudnia br.

Czytaj więcej: Nabór wniosków

Opublikowano: 24 listopad 2017
Szanowni Państwo,
informujemy, że Rada Nadzorcza WFOŚIGW w Szczecinie podjęła decyzję o wprowadzeniu zmian do regulaminu Pożyczek dla osób fizycznych.
Zmiana polega na zarezerwowaniu 50% alokacji na finansowanie zadań z zakresu termomodernizacji i wymiany źródeł ogrzewania.
Zaktualizowany regulamin znajdą Państwo tutaj.
Opublikowano: 09 listopad 2017
Szanowni Państwo,
informujemy, że Rada Nadzorcza WFOŚIGW w Szczecinie podjęła decyzję o uruchomieniu II edycji programu pożyczek dla osób fizycznych na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby. Alokacja środków w programie wynosi 10 mln zł. O środki mogą aplikować mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego zgodnie z zapisami regulaminu.

Czytaj więcej: II edycja programu pożyczek dla osób fizycznych na realizację inwestycji z zakresu ochrony...

Opublikowano: 15 wrzesień 2017
Szanowni Państwo, informujemy, że zgodnie z decyzją Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie z dniem 22 września 2017 r. zamknięty zostaje nabór wniosków o dofinansowanie zadań, w ramach programu pożyczek dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby, z powodu wyczerpania alokacji przewidzianej na realizację programu.
Opublikowano: 12 styczeń 2017
Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na ogromne zainteresowanie mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego Programem Pożyczek dla Osób Fizycznych w dniu 22 grudnia 2016 r. Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zatwierdziła Regulamin udzielania dofinansowania zadań przez WFOŚiGW w Szczecinie w ramach programu pożyczek dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby.

Czytaj więcej: Program pożyczek dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby -...