c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 15 październik 2019
Zgodnie z treścią Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - w budynkach nowobudowanych koszty związane z zakupem i montażem nowego źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego (…) są kwalifikowane pod warunkiem ich poniesienia do 31 grudnia 2019 r, do momentu wejścia w życie przepisów określonych w środkach wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 (ekoprojektu)
 
Oznacza to konieczność zakupu i montażu źródła ciepła w terminie nieprzekraczającym wyżej wymienionej daty.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 15 październik 2019