wfos

Opublikowano: 22 styczeń 2020
Jak poprawnie wypełnić wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze - o tym w nowym wideo-przewodniku dla beneficjentów. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zachęca do oglądania!

Czytaj więcej: "Czyste Powietrze - Zdrowy wybór. Twój wybór!" - nowe filmy edukacyjne

Opublikowano: 27 grudzień 2019

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku zgodnie z ust. 6.7 pkt 6) Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w budynkach nowobudowanych nie są kwalifikowane.

Zgodnie z treścią Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - w budynkach nowo budowanych koszty związane z zakupem i montażem nowego źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego (…) są kwalifikowane pod warunkiem ich poniesienia do 31 grudnia 2019 r, do momentu wejścia w życie przepisów określonych w środkach wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 (ekoprojektu). Oznacza to konieczność zakupu i montażu źródła ciepła w terminie nieprzekraczającym wyżej wymienionej daty

Opublikowano: 15 październik 2019
Zgodnie z treścią Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - w budynkach nowobudowanych koszty związane z zakupem i montażem nowego źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego (…) są kwalifikowane pod warunkiem ich poniesienia do 31 grudnia 2019 r, do momentu wejścia w życie przepisów określonych w środkach wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 (ekoprojektu)

Czytaj więcej: Czyste Powietrze - informacja dotycząca inwestycji w nowobudowanych budynkach

Opublikowano: 23 lipiec 2019
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza, że 29 lipca 2019 r. ulegnie zmianie Program Priorytetowy Czyste Powietrze, a także w konsekwencji wzór formularza wniosku o dofinansowanie i inne obowiązujące dokumenty związane z obsługą Programu

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zmianie Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Opublikowano: 21 luty 2019

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie informuje, że w dniu 12 marca 2019 roku o godz. 10:00 odbędzie się szkolenie dla wykonawców i instalatorów zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu „Czyste Powietrze”. W ramach szkolenia zostanie zaprezentowany, zmieniony z dniem 1 stycznia 2019 roku Program „Czyste Powietrze” oraz przedstawione zostaną ogólne zasady wypełniania wniosku oraz techniczne aspekty realizacji zadań.

Czytaj więcej: Szkolenie dla wykonawców i instalatorów zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu...