c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 10 czerwiec 2014
Województwo zachodniopomorskie aspiruje do roli lidera ekologii, a Kołobrzeg może stać się centrum dyskusji na ten temat. Wszystko za sprawą I Międzynarodowego Forum Ekologicznego, które odbędzie się w dniach 16-18 września br. w Kołobrzegu.  Do udziału w tym wydarzeniu zachęcali podczas wspólnej konferencji prasowej Wiceminister Środowiska Stanisław Gawłowski, Marszałek Województwa Olgierd Geblewicz oraz Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Jacek Chrzanowski. Organizatorem wydarzenia jest Polska Fundacja Ekologiczna. 

I Międzynarodowe Forum Ekologiczne to ponad 20 paneli dyskusyjnych, kilkudziesięciu panelistów i kilkuset uczestników - m.in. przedstawiciele samorządów, instytucji finansujących, przedstawiciele świata biznesu oraz naukowcy z Polski i zagranicy.
Jak powiedział Prezes WFOŚiGW – Jacek Chrzanowski - Forum Ekologiczne to impreza, która będzie skupiała całą branżę związaną z ochroną środowiska. Zapraszamy gości z całej Polski, wszystkie wojewódzkie fundusze, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak również będziemy gościć kilku ministrów. Województwo Zachodniopomorskie aspiruje do roli lidera ekologii. Mamy czym się pochwalić w temacie wielu rozwiązań proekologicznych.

- Dobrze, że tego typu przedsięwzięcie, grupujące różne instytucje, jest organizowane właśnie na Pomorzu Zachodnim. Krynica jest centrum dialogu o sprawach ekonomicznych, Kołobrzeg może stać się centrum dyskusji o ekologii – mówił Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska.

Zdaniem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierda Geblewicza - Trudno sobie wyobrazić lepsze miejsce w kraju do zorganizowania Forum Ekologicznego, niż Pomorze Zachodnie, które jest niewątpliwym liderem w zakresie ekologii. Przechodzimy z etapu, kiedy uczyliśmy się rozwiązań proekologicznych do etapu, kiedy jesteśmy liderem i promotorem nowych rozwiązań.

Dodajmy, Forum Ekologiczne zostało objęte patronatem:
  • Janusza Piechocińskiego, Wiceprezesa Rady Ministrów;
  • Ministra Gospodarki, Marka Sawickiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
  • Włodzimierza Karpińskiego Ministra Skarbu Państwa;
  • Stanisława Gawłowskiego Sekretarza Stanu Ministerstwa Środowiska;
  • Doroty Pyć Podsekretarz Stanu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
Program forum ułożony został na 3 dni konferencyjne. Pierwszego dnia wszyscy goście spotkają się na wspólnym panelu, którego moderatorem będzie dziennikarz Piotr Najsztub. Pośród znanych gości pojawi się także Henryk Sawka, który swoimi rysunkami będzie komentować obrady.
Program Forum został tak ułożony, by z łatwością wybrać interesującą dla siebie tematykę. Całe Forum podzielono na 4 główne tematy, tj. gospodarka wodna, gospodarka odpadami, OZE – energetyka oraz przyroda. Paneliści i moderatorzy to przedstawiciele biznesu, instytucji finansujących, naukowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele samorządów.

Podczas obrad Forum zostaną zaprezentowane doświadczenia i dobre praktyki ekologiczne także z innych państw nadbałtyckich.
Uzupełnieniem Forum będą  I Targi Ekologiczne w Kołobrzegu. Będzie to doskonałe miejsce do prezentacji nowych technologii związanych chociażby z odnawialnymi źródłami energii,  czy też w ogóle z działalnością proekologiczną.  Obok technologii zaprezentujemy ekologiczne produkty regionalne, bowiem

Obrady Forum uświetni finał organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie prestiżowego konkursu Zachodniopomorski Lider Ekologii 2014, którego celem jest wyłonienie podmiotów charakteryzujących się innowacyjnym podejściem do edukacji ekologicznej, wykorzystujących nowe technologie i aktywnie pozyskujących fundusze na realizację zadań o charakterze ekologicznym. Pula nagród w tym konkursie to aż półtora miliona złotych.  Jak poinformował Jacek Chrzanowski, Prezes WFOŚiGW w Szczecinie - Chcemy do udziału w konkursie zachęcić samorządy, ale także firmy oraz instytucje państwowe. Pula nagród jest dość pokaźna bo to 1,5 mln złotych. W tej chwili mamy już 60 zgłoszeń, ale czekamy na kolejne. Regulamin konkursu przewiduje bowiem aż 24 nagrody  z podziałem na różne dziedziny.
Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie www.wfos.szczecin.pl natomiast rejestracja na forum możliwa jest na stronie www.forum-ekologiczne.pl

 
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 10 czerwiec 2014