wfos

Opublikowano: 13 styczeń 2021

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie informuje, że w terminie do 31.03.2021 r. należy składać wnioski na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zaplanowane przez państwowe jednostki budżetowe do wykonania w roku 2022, których finansowanie odbywa się za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa


Na podstawie złożonych wniosków zostanie przygotowana, do uzgodnienia z dysponentami części budżetowych, lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w 2022 roku.

Szczegóły i wniosek do pobrania.

W poprzednich latach – dzięki wsparciu w ramach rezerwy celowej budżetu państwa możliwy był m.in. zakup nowych wozów ratowniczo-gaśniczych przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, samochodów elektrycznych przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki i Urząd Morski czy realizacja projektów m.in. w zakresie monitoringu środowiska przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie.

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 13 styczeń 2021