c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 26 październik 2020

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie kupi dwa samochody ratowniczo-gaśnicze z funkcją likwidacji i ograniczania stref skażeń. Decyzję o przekazaniu 1,5 mln złotych w ramach rezerwy celowej budżetu państwa podjęła Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

 
Dzięki tym środkom zachodniopomorscy Strażacy zyskają dwa uterenowione samochody ratowniczo-gaśnicze z kabiną 3 lub 6-osobową. Każdy z nich będzie wyposażony w 2500-litrowy zbiornik na wodę i 250-litrowy – na środek pianotwórczy, a także między innymi: agregat prądotwórczy, maszt oświetleniowy z reflektorami, autopompę pożarniczą, działo wodno-pianowe i urządzenia szybkiego natarcia. Dodatkowe, przewidziane do montażu w pojazdach wyposażenie to sprzęt burzący, ratowniczy, sygnalizacyjny i asekuracyjny.
 
Efektem ekologicznym projektu będzie zwiększenie stanu bezpieczeństwa i sprawniejsze prowadzenie akcji ratowniczych i gaśniczych, a także likwidacja i ograniczenie zagrożeń dla środowiska.
 
Łączny koszt zakupu pojazdów to 2 miliony złotych. Wśród źródeł finansowania, oprócz rezerwy celowej budżetu państwa, są też środki własne KW PSP oraz dofinansowanie z jednostek samorządu terytorialnego.


Zdjęcie ilustracyjne: wozy, poprzednio zakupione przez KW PSP przy wsparciu WFOŚiGW w Szczecinie.

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 26 październik 2020